من آکادمی بین المللی کانکتیم را توصیه می کنم. یک ترکیب جالب از درسها ، مکالمه ، تمرینات ، گرامر و واژگان وجود دارد. گفتگوها خوب هستند زیرا از زبان گفتار روزمره استفاده می کنند. با تشکر از این ، آسان تر و راحت تر می توانم به تمامی زبان ها  صحبت کنم. امتحانات بدون استرس و در عین حال انگیزه آور هستند.

I recommend the Connectteam International Academy. There is an interesting combination of lessons, conversation, exercises, grammar and vocabulary. The dialogues are good because they use the language of everyday speech. Thanks to this, it's getting easier and easier for me to communicate All languages. The exams are stress-free but at the same time motivating.

FREE Placement Test

آزمون کاریابی رایگان

Take part in a free placement test which will help you choose the most suitable language level.

در یک آزمون کاریابی رایگان شرکت کنید که به شما در انتخاب مناسب ترین سطح زبان کمک می کند.

  • Examination courses KET, PET, FCE دوره های آزمون KET ، PET ، FCE
  • Preparation course for the TOEFL Examination دوره آمادگی برای آزمون تافل
  • Preparation course for the IELTS Examination دوره آمادگی برای آزمون آیلتس