دپارتمان فن بیان و خودشناسی

دپارتمان فن بیان و خودشناسی

فن بیان مهارتی است که به ما کمک می‌کند منظورمان را درست به مخاطب برسانیم. این ارتباط شامل حرف خوب زدن و خوب حرف زدن (رعایت اصول و قواعد سخن گفتن) می‌شود. شما با آموختن مهارت‌های فن بیان در کنار توانایی خودشناسی خواهید توانست روی دیگران تاثیر مثبت گذاشته و در خانواده و جامعه به عنوان فردی جذاب، قابل احترام و موثر شناخته شوید.

در دپارتمان تخصصی فن بیان و خودشناسی به عنوان زیرمجموعه آکادمی بزرگ کانکتیم، می‌توانید دوره‌های تخصصی در زمینه‌های مربوط به خودشناسی و فن بیان را گذرانده و دانش خود را افزایش دهید. همچنین در صورت نیاز با گذراندن مسیر تخصصی فن بیان زیر نظر اساتید دپارتمان فن بیان و خودشناسی، می‌توانید مدرک تخصصی فن بیان را دریافت کرده و در حوزه‌های گوناگونی به فعالیت بپردازید . مدرک صادره از دپارتمان فن بیان و خودشناسی کانکتیم کاملا معتبر بوده و قابل ارزیابی می‌باشد.